Persondatapolitik

 

Persondatapolitik hos Helle-Stedet

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Helle-Stedet.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe et terapiforløb eller en ydelse fra mig, har jeg brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre forløbet og for at kunne tilbyde dig min ekspertise.

Jeg kan modtage oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer mm. via kontaktformularen eller ved almindelig kontakt.

Helle-Stedet indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger vores hjemmeside og benytter kontaktformularen.
– Aftaler et forløb hos mig

 

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.helle-stedet.dk er Helle-Stedet, Korsgade 7, 1th, 5800 Nyborg, cvr nr. 42449059

 

Behandlingsgrundlag og formål

Jeg modtager de oplysninger fra dig, som du selv er tryg ved at give mig, siden henter ingen personlige oplysninger fra dig i form af cookies, kun de nødvendige for at min side fungere korrekt.

Når du indgår i et terapeutisk forløb eller vejledningsforløb, fører jeg journal over vores samtaler/sessioner. Dette gør jeg for at kunne støtte dig bedst muligt undervejs i forløbet.

Mange af oplysningerne i journalen karakteriseres som følsomme personoplysninger, og disse vil du blive bedt om at give udtrykkeligt samtykke til i separat formular. I denne samtykkeerklæring vil du blive oplyst om, hvilke informationer, jeg indhenter og opbevarer.

Andre oplysninger er nødvendige for vores samarbejde og skal opbevares, for at dokumentere særlige regnskabsmæssige oplysninger. Dette drejer sig om navn, adresse, telefonnummer, mailadresse samt eventuelle økonomiske oplysninger, der er nødvendige i forhold til transaktioner m.v.

 

Økonomisystem

De data, der er nødvendige i forhold til mit økonomisystem, opbevares i henhold til lovgivningen i 5 år plus indeværende år. Herefter vil de blive slettet.

 

Journal

Oplysninger og fortegnelse over vores fælles arbejde i terapiforløb opbevares i 6 måneder efter, at du har afsluttet et samarbejde hos mig. Begrundelsen for dette er, at bevare muligheden for eventuelt at fortsætte samarbejdet, hvis det skønnes nødvendigt på et senere tidspunkt.

I tilfælde af samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Dette vil ikke påvirke vores samarbejde, udover at det vil blive vanskeligere at støtte dig på samme gode måde, som hvis jeg havde journaloptegnelser.

Ønsker du at få slettet dine oplysninger inden 6 måneder efter afsluttet samarbejde, kan du skrive til mig på hellekfloyd@protonmail.com – herefter vil de blive slettet inden for 3 uger.

 

Mail & Sms

Jeg sletter mails fra dig efter 3 måneder. Hvis der er noget, der er vigtigt i forhold til et eventuelt forløb hos mig, vil de blive gemt i journal i sikkert system jf. ovenfor.

Sms slettes straks, med mindre der er noget, der er relevant at gemme. Disse gemmes så ligeledes i henhold til ovenstående.

 

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos DanDomain , som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i DanDomains datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse .

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende min Privatlivspolitik er du velkommen til at kontakte mig på hellekfloyd@protonmail.com eller på telefon 23 10 65 59

Klage

Ønsker du at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk