Til kommuner

Der er ændringer på vej grundet “Barnets Lov”

Helle_Kramer_Floyd_Helle-Stedet

Ydelser

§ 11 stk. 3: Tidligt forebyggende indsats

§ 52 stk. 3, nr. 3: Familiebehandling / samtaleforløb

§ 54: Støtteperson til forældre med anbragte børn

§ 52 stk. 3, nr. 6: Kontaktperson

§ 71 stk. 2: Støttet samvær

§ 76: Efterværn

§ 85: Bostøtte/socialpædagogisk støtte

Trygge og hyggelige lokaler med højt til loftet:

Det er min erfaring, at trygge rammer er væsentlige for både samvær, familiesamtaler, møder og terapeutiske samtaler. Helle-Stedet er personligt indrettet med inspiration og med plads til forskelige aktiviteter. Der er 2 lokaler med fleksibilitet f.eks. hygge-/læsekrog, borde til spil, aktiviter og møder samt et hyggeligt køkken.

Både samvær og familiemøder kan foregå i trygge og indbydende rammer med højt til loftet. Det kan også være rart at mødes på neutral grund, idet lokalerne indbyder til dialog og åbenhed. Det kan være et tryghedsskabende alternativ til møder i kommunens forvaltning

Herunder særlig erfaring med:

Angst, tristhed og følelsesregulering

Livskriser

Skolevægring

Sorg og tab

Spiseforstyrrelse/selvskadende adfærd

Stress og selvværd

Traumer f.eks. ved omsorgssvigt

Metoder og tilgange

Jeg er uddannet socialrådgiver og psykoterapeut med 10 års erfaring fra både myndigheds- og udførerområdet.

Jeg arbejder ud fra en narrativ, systemisk tilgang, hvor jeg tager hånd om det hele menneske.

Min faglighed er ligeledes baseret på neuroaffektiv udviklingspsykologi herunder hjernens udvikling samt behov for tryghed. Samt med afsæt i tilknytnings teori og behovet for tryghedsskabende relationer, følelsesregulering, mentalisering samt Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi med mulighed for at lave kropslige øvelser.

Jeg bruger også en løsningsfokuseret tilgang med brug af eksternalisering, hvor jeg f.eks. benytter mig af en tavle.

Jeg har uddannelse og gode erfaringer med at anvende følgende metoder:

Signs of safety (SOS) og samtaleredskabet ”De tre huse”

ICS (Integrated Children’s System), som bygger på inddragelse af barnet, familien og netværket, fokus på ressourcer og problemer og en helhedsorienteret tilgang

Netværksinddragende metoder, f.eks. netværksmøder og systemiske netværksøvelser

Bevidningsbreve

”Barnets Bog” (f.eks. ved anbringelser)

”Tilbage til skole” ved højt skolefravær og ustabilt fremmøde (Konsultativ bistand, intensive forløb, tværfagligt fokus og besøg i hjemmet)

Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi

“Livets Træ”, hvor f.eks. familier får mulighed for på en kreativ og legende måde at være sammen og få et mere tydeligt billede af, hvilke værdier de ønsker deres familie. Hvilke færdigheder de har sammen, hvad der nærer deres familieliv, & hvilke håb de har for deres fremtid.

Helle_Kramer_Floyd_Helle-Stedet

Efterværn 18-23 år

Min støtte skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse. Herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig – og trivsel både mentalt, følelsesmæssigt og fysisk (sundhedsforhold).
Jeg kan hjælpe den unge med at få ro i hovedet og støtte op om at træne opmærksomhed dvs. træne at holde fokus, skifte fokus og bevare roen.

Priser og vilkår:

Kontakt mig for priser og vilkår

CVR: 42449059 | +(45) 23 10 65 59 | Helle Kramer Floyd | Korsgade 7, 1th, 5800 Nyborg

Persondatapolitik & Cookie- & Privatlivspolitik