Til Private

Mindfulness træning

Ydelser

Børn- og Ungeterapi

Individuel terapi

Par-/Relations terapi

Familieterapi

Målgrupper

Børn og unge samt voksne

Par og relationer, f.eks. forælder-barn/ung, søskende eller bonus-relationer

Familier – biologiske og sammenbragte familier.

Herunder særlig erfaring med:

Angst, tristhed og følelsesregulering

Livskriser

Skolevægring

Sorg og tab

Spiseforstyrrelse/selvskadende adfærd

Stress og selvværd

Traumer f.eks. ved omsorgssvigt

Metoder & tilgange

Min erfaring er, at behov kan være lige så individuelle og mangfoldige som mennesker er. Derfor møder jeg mennesker med nysgerrighed, åbenhed, respekt og bruger forskellige metoder fra min værkstøjkasse afhængig af behovet. Min indsats skal skabe mening for de mennesker, det berører. Det er mit ansvar at være opmærksom på, om min metode og tilgang er den rigtige, eller om vi skal finde en anden vej.
Grundlæggende er min tilgang til mennesker holistisk, hvor jeg tager hånd om det hele menneske, anerkendende og eklektisk afhængig af behovet.

Mit faglige ståsted er integrativt, som inkluderer en narrativ og systemisk tilgang. Jeg bruger f.eks. bevidnings breve som en narrativ metode.

Min faglighed er ligeledes baseret på neuroaffektiv udviklingspsykologi herunder hjernens udvikling samt behov for tryghed. Samt med afsæt i tilknytningsteori og behovet for tryghedsskabende relationer, følelsesregulering, mentalisering samt Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi med mulighed for at lave kropslige øvelser.

Jeg tilbyder mindfulness kognitiv terapi øvelser i samtaler, hvor det kan give mening og starter ofte med en lille nærværs øvelse som en måde at komme til stede i nuet. Mindful yoga øvelser kan indgå som et supplement i samtaler, hvor det kan give mening og kan give bedre kontakt med kroppen. De kan også bruges som en nænsom måde at berolige nervesystemet på, og når vi har ro på nervesystemet, kan vi tænke, føle og bevæge os mere klart og i overensstemmelse med vores egne grænser.

Jeg bruger også en løsningsfokuseret tilgang med brug af eksternalisering, hvor jeg f.eks. benytter mig af en tavle.
Jeg inddrager mentaliserings øvelser og kreative, visuelle øvelser samt inddrager ”Taknemmelighedsbog”, idet taknemmelighed forskningsmæssigt viser, at det har den største betydning for vores trivsel med mindre stress og en mere tryg tilknytning til andre mennesker. Jeg bruger derudover metoder fra IMAGO (Kærlighedens terapi), Emotionsfokuseret terapi (EFT) samt viden om traumer og sorgprocesser.

Livets Træ

Livets Træ” kan anvendes som et kreativt forløb i individuelle samtaler, par, relations og familie samtaler.
Jeg har gode erfaringer med at bruge Livets Træ i samtaler med børn & unge, som ofte trives med den kreative, visuelle og legende tilgang. Ligeledes kan Livets Træ give mening i en graviditet som en forberedelse til at blive forældre, som et kort over et parforhold, og Livets Træ kan også være meningsfuldt i sorg forløb og for at skabe et mere solidt fundament i livet. Det kan gøre det muligt at få et mere tydeligt kort over egne færdigheder, viden om egne værdier, betydningsfulde andre, håb & drømme. Det kan komme til at betyde, at identitetsforståelsen bliver mere nuanceret og rigere, som igen kan være med til at mestringen og styringen af eget liv øges.
Den kan være en måde at arbejde med traumer på, som også inviterer til et lethed og leg, så muligheden for at hele øges, idet for meget alvor kan føles for skamfuldt og tyngende.

Mindfulness

Mindfulness – Træning af nærværsmusklen…

Jeg er uddannet Mindfulness baseret kognitiv terapi instruktør (Kognitiv Center Fyn, Odense) og jeg bruger mindfulness som en måde at være i verden på. Både arbejdsmæssigt og privat har jeg erfaringer med at bruge dette nærværs værkstøj, og det har gjort det nemmere for mig at være i en til tider kaotisk og uforudsigelig verden.

Jeg tilbyder mindfulness øvelser i samtaler, hvor det kan give mening og starter ofte med en lille nærværs øvelse som en måde at komme til stede i nuet.

Jeg kan også tilbyde Mindfulness gruppe forløb for maks 8 deltagere

Mindfulness
Mindfulness træning

Hvad kan du opleve og lære af regelmæssig mindfulness træning?

At du bliver bedre til at håndtere stress belastninger og forebygge oplevelser af stress symptomer

At du bliver bedre til at være i nuet og bliver mere opmærksom på hverdagens "små glæder"

At du bliver mere venlig overfor dig selv

At du oplever en større indre ro

At du bliver bedre til at slippe bekymringer

Yoga Fyn

Yoga

Jeg bruger Mindful yoga øvelser som en måde at være i verden på med nærvær, accept, rummelighed, venlighed, ro og omsorg for mig selv. Det er en indre rejse for mig, som er nærende og effektivt i forhold til at forebygge og håndtere stress belastninger. Den er med til at komme i flow og kontakt med mig selv på en venlig og omsorgsfuld måde.

Yoga øvelser kan indgå som et supplement i samtaler, hvor det kan give mening og kan give bedre kontakt med kroppen.

De kan også bruges som en nænsom måde at berolige nervesystemet på, og når vi har ro på nervesystemet, kan vi tænke, føle og bevæge os mere klart og i overensstemmelse med vores egne grænser.

 

CVR: 42449059 | +(45) 23 10 65 59 | Helle Kramer Floyd | Korsgade 7, 1th, 5800 Nyborg

Persondatapolitik & Cookie- & Privatlivspolitik