Traumer

Traumer og traumer:

  • Traumer kan ”ses” som ”psykiske sår”, og vi ved, at det ikke er en dom på livstid!

  • Vi kan have små traumer og store Traumer med os i bagagen – uden måske at vide, at det kan være med til at forklare mange forskellige symptomer.

  • Traumer er stort set uundgåelige på et tidspunkt i vores liv som mennesker.

  • Som mennesker kan vi opleve mange forskellige begivenheder, som kan forårsage traumatiske reaktioner senere i livet afhængig af, hvordan vi oplevede dem.

Traumer – og nervesystemet:

  • Traumer er ikke i hændelsen – men i nervesystemet – indeni dig.

  • Traumer påvirker således nervesystemet.

  • Traumer kan forløses i nervesystemet ved at tone vagus nerven (vores længste nerve i kroppen) og skabe mere balance i vores autonome nervesystem.

  • Vagus nerven er en del af det parasympatiske nervesystem, som har at gøre med ro, hvile og restitution samt vores evne til at føle sig trygge i verden.

Mulige Symptomer på Traumer:

Traume terapi og behandling:

Traumer er måske den mest undgåede, ignorerede, undervurderede, afviste, misforståede og ubehandlede årsag til menneskelig lidelse”

(Peter A. Levine, grundlægger af Somatic Experiencing).

Mindfulness

Jeg bruger en holistisk og integrativ tilgang – Kroppen skal med, og terapien tager udgangspunkt i NUET. Traumeterapi tager udgangspunkt i det unikke menneske, og derfor tilrettelægges terapeien individuelt. Jeg arbejder både med kontakt til det før-sproglige, det narrative – sproglige og SOMA narrative, hvor jeg trækker på viden fra både Somatic Experiencing (SE) og andre kropslige terapier.

Vi kan hele traumer uden at tale om dem eller vide, hvad der kan være sket.

Ved at tage udgangspunkt i nutiden, kan vi tage os af de aftryk og effekter, som kan være forårsaget af traumer. Vi kan både arbejde med krop og sprog for på den måde at skabe mening omkring det skete og symptomerne.

Jeg tror på, at kroppen er den største ressource, som vi har, og at vi gennem kroppens sansninger kan regulere os selv og hjælpe kroppen med at hele traume aftryk. Vi har evnen til at ændre anspændthed til afspændthed, hjælpeløshed til styrke og opbygge en indre stabilitet, hvor vi kan føle os mere trygge i os selv og i verden.

Grounding kan være en effektiv måde af skabe en mere solid kontakt med jorden og kan hjælpe med at få mere kontakt til kroppen sansninger, som kan give en følelse af at være mere i balance og mere forankret, så vi bedre kan stå fast i livet. F.eks. kan vi arbejde med bold-øvelser under fødderne og lave forskellige nærværs øvelser med fokus på kontakt til fødderne.

Nervesystemet vil altid indgå i traumeterapien, idet forskning viser, at dette vil være påvirket af traumer, og at dette derfor er hjælpsomt at inddrage. Her bruger jeg Åndedræts- og Hjertefokuseret åndedræts øvelser

Vagus nerven er vigtig for vores opvelse af at være trygge i verden og kunne være sociale. Derfor bruger jeg også flere konkrete øvelser for at tone den og invitere til forløsning af traumer i kroppen. Det kan være berøring, som frigiver kærligheds hormonet oxytocin, lyde ved udånding, egen massage af ører, tygge bevægelser og yoga øvelser.

Vi ved også, at vi kan berolige via sproget bruge selvberoligende ord og lyden af bølger fra havet kan også være med til at hele.

CVR: 42449059 | +(45) 23 10 65 59 | Helle Kramer Floyd | Korsgade 7, 1th, 5800 Nyborg

Persondatapolitik & Cookie- & Privatlivspolitik